Стоманени въжета за добивна промишленост и кариери

Стоманени въжета за добивна промишленост и кариери, доставяни от нас са с доказана в най-взискателните характеристики и нужди за минната промишленост, подемни въжета, кариери и багери. Нашите световни доставчици на стоманени въжета спазват най-високо производствени възможности съпроводени с висока степен на гарантиране на качеството, сигурността подходящи за всички наши партньори които имат завишени изисквания. Доставените от нас стоманени въжета са еталон за надеждност.

Alternate Text

Стоманени въжета Warrington-Seal 6x36 с органична сърцевина

Стоманени въжета Warrington-Seal 6x36 с органична сърцевина, са въжета с голям брой телове в неговия сноп, което му позволява да са по-гъвкави от стандартните стоманени въжета.

Alternate Text

Поцинковани стоманени въжета Warrington-Seal 6x36 с органична сърцевина

Поцинковани стоманени въжета Warrington-Seal 6x36 с органична сърцевина, са въжета с голям брой телове в неговия сноп, което му позволява да са по-гъвкави от стандартните стоманени въжета.

Alternate Text

Стоманено въже Warrington-Seal 6x36 с метална сърцевина

Стоманено въже Warrington-Seal 6x36 с метална сърцевина, е въже с голям брой телове в неговия сноп, което му позволява да са по-гъвкави от стандартните стоманени въжета.

Alternate Text

Поцинковани стоманени въжета Стандартни 6x19 с метална сърцевина

Поцинковани стоманени въжета „Стандартни“ конструкция 6х19 със стоманена сърцевина намират приложения на места където се наблюдава напрегнат режим на работа, постоянни огъвания и различни натоварвания.

Alternate Text

Стоманени въжета Seal 6x19 органична сърцевина

Стоманени въжета Seal 6х19 органична сърцевина работят отлично под тежко натоварване, това се дължи на по-големия диаметър на най-външните телове.

Alternate Text

Стоманени въжета стандартни 6x37

Стоманените въжета с конструкция 6x37 са подходящи за места еднократно напрегнати. Те не са подходящи за места където се наблюдава променливи огъвания и натоварвания.

Alternate Text

Стоманени въжета Filler 6x25

Стоманени въжета Filler 6x25 са подходящи за места където не се наблюдава агресивна околна среда за въжето.

Alternate Text

Плоски стоманени въжета

Плоски стоманени въжета за уравновесяване.

Категории:

Популярни Продукти

Alternate Text

Вилици за биг бег за товарач

Вилици за биг бег за товарач, предлагайки бърз, безопасен и ефективен начин за повдигане и преместване на биг бегове с помощта на вашия товарач, Вилици за биг бег за товарач може да обработва биг бегове с тегло до 1000 кг.