Кюбели за бетон

Кюбели за бетон, по време на строителните работи, бетонните и циментови разтвори са задължителни. Кюбели за бетон позволява тяхното транспортиране и дозирано подаване до желаната площ на обекта, към която се зарежда бетон от бетонобъркачка или специализирано превозно средство. Кюбели за бетон опростява строителния процес, позволява ви да намалите разходите и прави възможно спестяване на време и пари.

Alternate Text

Кюбел за бетон нисък профил

Кюбел за бетон нисък профил, незаменим елемент от строителния процес с помощта на Кюбел за бетон нисък профил можете да поддържате бетоновия разтвор в подходящо състояние за известно време, както и да го транспортирате на различни разстояния: през територията на строителната площадка, както и до различни етажи на строящото се съоръжение

 

Alternate Text

Кюбел за бетон с тръба

Кюбел за бетон с тръба, е предназначена за товарене и последващо транспортиране на бетон до мястото на изливането му в кофража както на бетонни подове, така и на колони от монолитни рамкови конструкции. Кюбел за бетон с тръба са предназначени за товарене и последващо транспортиране на бетон до местата на изливането му в кофража както бетонни подове, така и колони от монолитни рамкови конструкции.

 

Категории:

Популярни Продукти

Alternate Text

Гръмозащитно въже

Гръмозащитно въже, или мълниезащитно стоманено въже, се характеризира със конструкция 1х19, и цинково покритие.