Оградни пана

Оградни пана са с по-голяма здравина и стилен външен вид. Използват се за ограждане на офис сгради, спортни плoщадки, промишлени зони, частни имоти.

Alternate Text

Оградни пана

Оградни пана са с по-голяма здравина и стилен външен вид. Използват се за ограждане на офис сгради, спортни плoщадки, промишлени зони, частни имоти.

Категории:

Популярни Продукти

Alternate Text

Малък пневматичен вакуумен повдигач

Малък пневматичен вакуумен повдигач, компактен вакуумен повдигач, който позволява на операторите да се адаптират към различни приложения. Ниското тегло и гъвкавостта правят тежките товари лесни за боравене във вертикално и хоризонтално положение.