Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image
  • Image

Кука с автоблокировка за верига
Допълнителна информация

Кука с автоблокировка за верига за директно свързване към верига без да е необходим шегел или свързващо звено. Повдигащата верига е прикрепена директно към Кука с автоблокировка за верига свързваща връзка. Куката се заключва автоматично, когато повдигането започне. EN фактор на безопасност 4:1 EN1677