Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image

Лента за укрепващи колани
Допълнителна информация

Лента за укрепващи колани с ширина 50 мм, с товароносимост 5 тона, изработени по европейска норма EN 12195-2 гарантира за продукта и неговия произход. Лента за укрепващи колани са резистентни към атмосферни условия – дъжд, сняг, температура и други. Намират приложения в сухопътния транспорт, железопътния транспорт, морски и въздушен транспорт. Към продукта ще намирате – сертификат за качество, гаранционна карта и указания за експлоатация, декларация за съответствие.