Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image
  • Image

Магнитни захвати
Допълнителна информация

Магнитните захвати намират приложение в металообработващите фирми и на места където се работи с метални изделия, които не са тънки листи метал /< 5 мм/, а единствено на пачки и тръби обвързани с ленти. Магнитните захвати за разлика от електромагнитните им аналози не употребяват електроенергия. Магнитните захвати са с автоматичен механизъм за изключване и включване, без наличие на човешка намеса. Продукта е придружен със сертификат за качество и е калиброван на стенд, максималния срок на действие е над 10 години и гаранция от 12 месеца.  Изключително удобни при работа на единични плоскости при товоро-разтоварни операции на вагони, кораби, товарни автомобили и т.н. Ние от onlinesapani.com сме в готовност да виконсултираме за използването и нуждите ви от устройството.