Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image

Присъединително звено Омега
Допълнителна информация

Присъединително звено Омега, намира приложение във верижни сапани за свързване на кука или шегел, или при работа с чокер кука.
Коефициент на безопасност: 4: 1.
Съответства на EN 1677