Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image

Ръчна лебедка с въже
Допълнителна информация

Ръчна лебедка с въже,  надежден, но лесен за използване теглителен механизъм, проектиран специално за опъване на електропроводи и телефонни кабели на полето. Ръчна лебедка с въже е подходяща и за редица строителни и монтажни работи. Лебедката е оборудвана с автоматична механична спирачка и заден ход - превключвател на посоката на движение на теглещо въже. Ръчна лебедка с въже е представена от няколко модели. В случай на използване на лебедка, при условие че ъгълът между работния клон на въжето и условната вертикала ще надвишава 60 °, силата на тяговия механизъм се намалява с 20% (вижте схемата на използване).