Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ринг Гайка
Допълнителна информация

Ринг гайка, които съответстват на този стандарт са предназначени предимно като постоянни приставки на оборудване, като например двигатели, контролни табла, скоростни кутии, и други. Когато се използва като временна приставки на по-големи обекти, като например големи средства за превоз, трябва да се използва следващия по големина размер на резбата.

Безопасни стойности на работно натоварване, се основават на:

  • Резбата на ринг гайка е здраво завинтена;
  • Ринг гайка е с равномерен контакт с повърхността;
  • Резбите върху материала имат достатъчна дълбочина за да се подсигури здраво завинтване на резбата на ринг гайка;
  • Преди да бъде използвана, ринг гайка трябва да се провери дали е правилно закрепена и дали се наблюдават очевидни повреди(например: корозия, деформации);
  • Деформираните ринг гайки трябва да се изхвърлят;
WLLABCTегло
(т)(мм)(мм)(мм)(кг/бр.)
0.07 20 20 M6 0.03
0.14 20 20 M8 0.05
0.23 25 25 M10 0.09
0.34 30 30 M12 0.16
0.49 35 35 M14 0.22
0.70 35 35 M16 0.24
1.2 40 40 M20 0.35
1.5 45 45 M22 0.59
1.8 50 50 M24 0.71
2.5 50 50 M27 1.0
3.6 60 65 M30 1.32
4.3 60 65 M33 1.7
5.1 70 75 M36 2.1
6.1 70 75 M39 2.8
7.0 80 85 M42 3.11
8.0 80 85 M45 4.1
8.6 90 100 M46 5.0