Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Шегели ОмегаДопълнителна информация

Шегели омега са най-използваните свързващи елементи за товаро-разтоварна дейност. Предимството им пред стандартните шегели е по-облата им форма и по-голямото удобство при работа. Шегели омега са произведени от висококачествена стомана с гарантиран произход. Горещо поцинкованите шегели са тествани и върху всеки един от тях е маркирана неговата товароносимост. Коефициент на сигурност 6:1. Шегелите са с температурен диапазон от от -20 С до +200 С, и покриват изискванията на US Fed. Spec. RR-C-271D.

WLLТеглоABCDEFGHLM
(т)(кг/бр.)(мм)(мм)(мм)(мм)(мм)(мм)(мм)(мм)(мм)(мм)
0.5 0.05 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1
1 0.14 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5
2 0.33 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5
3.25 0.62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0
4.75 1.07 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101
6.5 1.64 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114
8.5 2.28 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129
9.5 3.36 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 16.0 142
12 4.31 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 17.5 156
13.5 6.14 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 19.1 174
17 7.8 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 20.6 187
25 12.6 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231
35 20.4 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 31.0 263
55 38.9 105 70.0 267 69.0 184 145 327 453 35.1 330