Сайт: http://onlinesapani.com/
Email: manager@onlinesapani.com
GSM: 0896 893 295

  • Image
  • Image

Стоманени фибри за бетонЕтикети: Строителство

Допълнителна информация

Стоманени фибри намират приложение в строителството:

  • безшевни промишлени подове
  • промишлени подове от стоманено фибро бетон като между земята и бетоновата настилка се поставя изолационна мембрана
  • фундаменти на жилищни и промишлени сгради

Произвеждат се от студено изтегляне на нисковъглеродна стомана, предлага се в различни форми и размери: праволинейни, вълнообразни, спираловидни и други. Най-масовите дължини са от 35 до 50мм при различни диаметри.

Те осигуряват равномерно разпределение на отделните нишки в бетонната смес, като за целта не се нуждае от допълнителни уреди и приспособление. За допълнителна сигурност се препоръчва на работницете, добавящи фибрите за бетон, да са снабдени с ръкавици и очила за защита.

Армирания бетон със стоманени фибри притежава завишена коравина на срязване и огъване, което го превръща в добро решение за тежконатоварени индустриални подове. Още повече, че якостта му на умора при циклично натоварване също е много по-голяма в сравнение с обикновенния. Също както полипропиленовите фибри, стоманените осигуряват дуктилност и устойчивост на динамични въздействия.

Видове стоманени фибри за бетон:

Стоманени фибри 1/50 с анкери СТО ТУ 106-EN14889-1

За смесване по време на бъркане на бетона като заменят напълно армировъчните мрежи и арматури. Намират приложение във всички видове промишлени подове, пътища, бетонови колове и стълбове.

Стоманени анкерни фибри 60/32


Използват се като армиращ материал за бетона, заместител на обикновената арматура. Малкитте размери позволяват използването при тънки бетонови конструкции като наприер 8-12 мм в минното строителство и тунелостроенето.
Специални създадени са за облекчаване дозировката на фирби с цел използването съществуващото оборудване в бетоновите възли.

Стоманено-анкерни фибри 75/52

За директно смесване с бетона по време на бъркането му. Преимущества: фибрите 75/52 са с подобрено съотношение между дължина и диаметър. Чувствително се намалява разховът на фибри - с около 30% в сравнение с фибри 1/50. Тези фибри се използват за особено отговорни армировки като носещи конструкции, земетръсни шайби и други. Място на приложение: промишлени подове, носещи конструкции, пътища, мостове, фундаменти.